Ochrana osobních údajů

Tento dokument poskytuje zákazníkům portálu SecretGame.cz informace o způsobu zpracování osobních dat a o právech s nimi souvisejícími, na které mají nárok dle nařizení (EU)  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).
Správcem osobních údajů je Kateřina Drastich Pavelková, IČ 02266580, se sídlem Bellušova 1854/24, Praha 5, 155 00.
Zpracovatelem osobních údajů je Kateřina Drastich Pavelková, IČ 02266580, se sídlem Bellušova 1854/24, Praha 5, 155 00.
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Z jakých zdrojů vaše osobní údaje získáváme

Ve všech případech zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání služeb nebo při vzájemné komunikaci s námi prostřednictvím telefonních hovorů, emailů, či jiných komunikačních prostředků.

Jaké údaje budou zpracovány

– Jméno příjmení, popřípadě obchodní název firmy
– e-mailová adresa
– telefonní číslo
– číslo bankovního účtu (v případě platby bankovním převodem)
– IP adresa

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
– plnění smluvních povinností (dodávka objednaných služeb/produktů)
– zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let.

S kým data sdílíme

– Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043 Mountain View (pro zajištění analýzy návětěvnosti a sledování reklamních kampaní)

Práva subjektu údajů, informace a přistup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům týkajícím se vás, jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Dále také právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů (dotazy, uplatnění práva, stížnosti či cokoliv jiného) se na nás můžete obrátit:
– prostřednictvím emailu info@secretgame.cz
nebo
– prostřednictvím tel. čísla +420 775 631 094

Váš požadavek vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně do 1 měsíce.

Kateřina Drastich Pavelková

Bellušova 1854/24

155 00 Praha 5

IČO: 02266580

+420 775 631 094

info@secretgame.cz

secretgame.cz
Scroll to top